star

CPC(D)45T8/CPCD50T8-X

4.5/5.0吨内燃叉车

Số lượng:
- +

Liên hệ chúng tôi đề nhận KM tới 30tr

获取折扣码

标准参数

-特点

 • 1.1
 • 品牌
 • 中力
 • 中力
 • 中力
 • 中力
 • 中力
 • 中力
 • 中力
 • 中力
 • 1.2
 • Model
 • CPCD45T8
 • CPCD45T8 (QSF2.8)
 • CPCD50T8-X (S6S)
 • CPC50T8-X
 • CPCD50T8-X (QSF2.8)
 • CPCD45T8
 • CPCD50T8-X
 • CPCD45T8 (S6S)
 • 1.3
 • 引擎类型
 • 柴油
 • 柴油
 • 柴油
 • 柴油
 • 柴油
 • 柴油
 • 柴油
 • 柴油
 • 1,5
 • 承载能力
 • [Q (kg)]
 • 4500
 • 4500
 • 5000
 • 5000
 • 5000
 • 4500
 • 5000
 • 4500
 • 1.6
 • 注意负载
 • [c (mm)]
 • 500
 • 500
 • 500
 • 500
 • 500
 • 500
 • 500
 • 500
 • 1.9
 • 轴距
 • [y (mm)]
 • 2100
 • 2000
 • 2000
 • 2100
 • 2000
 • 2000
 • 2000
 • 2000
 • 1.8.
 • 前轮中心至举升
 • [x (mm)]
 • 567
 • 567
 • 567
 • 567
 • 567
 • 567
 • 567
 • 567

-机重

 • 2.1
 • 自重(含电瓶)
 • [Kg]
 • 6770
 • 6770
 • 7050
 • 7050
 • 7050
 • 6770
 • 7050
 • 6770

-轮胎,底盘

 • 3,1
 • 轮胎类型,方向舵/承重(驱动轮)
 • Lốp hơi
 • Lốp hơi
 • Lốp hơi
 • Lốp hơi
 • Lốp hơi
 • Lốp hơi
 • Lốp hơi
 • Lốp hơi
 • 3.2
 • 方向盘尺寸(直径×宽度)
 • 300-15-14PR
 • 300-15-14PR
 • 300-15-14PR
 • 300-15-14PR
 • 300-15-14PR
 • 300-15-14PR
 • 300-15-14PR
 • 300-15-14PR
 • 3,3
 • 装载轮尺寸(直径x宽度)
 • 700-12-12PR
 • 700-12-12PR
 • 700-12-12PR
 • 700-12-12PR
 • 700-12-12PR
 • 700-12-12PR
 • 700-12-12PR
 • 700-12-12PR

-尺寸

 • 4.7
 • 尺寸 叉车
 • [s / e / l (mm)]
 • 1070 × 150 × 55
 • 4,7
 • 车顶高度(机舱)
 • [H6 (mm)]
 • 2250
 • 2250
 • 2250
 • 2250
 • 2250
 • 2250
 • 2250
 • 2250
 • 4,21
 • 整体宽度
 • [B1 / b2 (mm)]
 • 1480
 • 1480
 • 1480
 • 1480
 • 1480
 • 1480
 • 1480
 • 1480
 • 4,35
 • 转弯半径
 • [Chờ (mm)]
 • 2920
 • 2830
 • 2860
 • 2950
 • 2860
 • 2830
 • 2860
 • 2830
 • 4.2
 • 最低起升位置的车辆高度
 • [H1 (mm)]
 • 2265
 • 2265
 • 2265
 • 2265
 • 2265
 • 2265
 • 2265
 • 2265
 • 4,4
 • 标配最大起升高度
 • [H3 (mm)]
 • 3000
 • 4,5
 • 架子在最高位置时的轿厢高度
 • [H4 (mm)]
 • 4250
 • 4250
 • 4250
 • 4250
 • 4250
 • 4250
 • 4250
 • 4250
 • 4,22
 • 尺寸 叉车
 • [s / e / l (mm)]
 • 1070/150/55
 • 1070/150/55
 • 1070/150/55
 • 1070/150/55
 • 1070/150/55
 • 1070/150/55
 • 1070/150/55
 • 1070/150/55
 • 4.3
 • 自由举升高度
 • [H2 (mm)]
 • 150
 • 150
 • 150
 • 150
 • 150
 • 150
 • 150
 • 150
 • 4.1
 • 前/后提升倾斜角度
 • [α / β (°)]
 • 6/10
 • 6/10
 • 6/10
 • 6/10
 • 6/10
 • 6/10
 • 6/10
 • 6/10
 • 4.32.
 • 一楼至前轮中心
 • [M2 (mm)]
 • 180
 • 180
 • 180
 • 180
 • 180
 • 180
 • 180
 • 180
 • 4,37
 • 车长 (不包括叉子)
 • [L7 (mm)]
 • 3170
 • 3070
 • 3095
 • 3195
 • 3095
 • 3070
 • 3095
 • 3070
 • 4.38
 • 过道宽度
 • [Ast (mm)]
 • 3695
 • 3595
 • 3625
 • 3725
 • 3625
 • 3595
 • 3625
 • 3595

-性能参数

 • 5.1
 • 移动速度,满载/空载
 • [Km / h]
 • 18/19
 • 20/22
 • 20/22
 • 18/19
 • 20/22
 • 20/22
 • 20/22
 • 20/22
 • 5,8
 • 最大斜率,满载/空载
 • [%]
 • 20
 • 20
 • 20
 • 20
 • 20
 • 20
 • 20
 • 20
 • 5,6
 • 牵引力 tối đa, 满载/空载
 • [N]
 • (满载)21000
 • (满载)21000
 • (满载)21000
 • (满载)21000
 • (满载)21000
 • (满载)21000
 • (满载)21000
 • (满载)21000

-Động cơ, đơn vị điện

 • 6.4
 • 电池额定电压/容量K5
 • [V / Ah]
 • 24/60
 • 12/80
 • 24/60
 • 24/60
 • 12/80
 • 24/60
 • 24/60
 • 24/60

-内燃机

 • 7.1
 • Model
 • XinChai 4D35ZG31
 • QSF2.8
 • S6S
 • 4D35ZG31
 • QSF2.8
 • 4D35ZG31
 • 4D35ZG31
 • S6S
 • 7.2
 • 额定功率/速度
 • [Kw / vòng / phút]
 • 60/2200
 • 55/2200
 • 52/2300
 • 60/2200
 • 55/2200
 • 60/2200
 • 60/2200
 • 52/2300
 • 7.3
 • 最大扭矩/速度
 • [Nm / vòng / phút]
 • 300 / 1600-1800
 • 300/1600
 • 248/1700
 • 300 / 1600-1800
 • 300/1600
 • 300 / 1600-1800
 • 300 / 1600-1800
 • 248/1700
 • 7.4
 • 气缸数
 • 4
 • 4
 • 6
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 6
 • 7.4.
 • 缸径×行程
 • [mm]
 • 98 * 115
 • 94 * 100
 • 94 * 120
 • 98 * 115
 • 94 * 100
 • 98 * 115
 • 98 * 115
 • 94 * 120
 • 7,5
 • 缸容量
 • [Cc]
 • 3460
 • 7,8
 • 变速箱类型
 • 机械换挡
 • 电子液力换挡
 • 电子液力换挡
 • 机械换挡
 • 电子液力换挡
 • 电子液力换挡
 • 电子液力换挡
 • 电子液力换挡
 • 7,9
 • 前进/后退号码
 • 2/2
 • 2/2
 • 2/2
 • 2/2
 • 2/2
 • 2/2
 • 2/2
 • 2/2

下载资料

:

Click to download

操作视频

更新中...