star

CPD15/18/20TV

1.5/1.8/2.0吨电动平衡重叉车(三支点)

产品卖点
 • 更高的安全性;
 • 更丰富的配置;
 • 更便捷的维护;
Số lượng:
- +

Liên hệ chúng tôi đề nhận KM tới 30tr

获取折扣码

Product Description

标准参数

-特点

 • 1.1
 • 品牌
 • 中力
 • 中力
 • 中力
 • 1.2
 • Model
 • CPD15TV
 • CPD18TV
 • CPD20TV
 • 1.3
 • 引擎类型
 • 电动
 • 电动
 • 电动
 • 1,4
 • 操作类型
 • 座驾式
 • 座驾式
 • 座驾式
 • 1,5
 • 承载能力
 • [Q (kg)]
 • 1500
 • 1800
 • 2000
 • 1.6
 • 注意负载
 • [c (mm)]
 • 500
 • 500
 • 500
 • 1.9
 • 轴距
 • [y (mm)]
 • 1258
 • 1358
 • 1358

-机重

 • 2.1
 • 自重(含电瓶)
 • [Kg]
 • 3050
 • 3160
 • 3430

-轮胎,底盘

 • 3,1
 • 轮胎类型,方向舵/承重(驱动轮)
 • 实心轮胎
 • 实心轮胎
 • 实心轮胎
 • 3.2
 • 方向盘尺寸(直径×宽度)
 • 15X4,5-8
 • 15X4,5-8
 • 15X4,5-8
 • 3,3
 • 装载轮尺寸(直径x宽度)
 • 18X7-8
 • 18X7-8
 • 200X50-10

-尺寸

 • 4.4
 • 车长 [L1(mm)]
 • [L2 (mm)]
 • 2765
 • 2865
 • 2895
 • 4.6
 • 整体宽度
 • [s / e / l (mm)]
 • 1090
 • 1090
 • 1150
 • 4.7
 • 尺寸 叉车
 • [s / e / l (mm)]
 • 40/100/920
 • 40/100/920
 • 40/100/920
 • 4,7
 • 车顶高度(机舱)
 • [H6 (mm)]
 • 2060
 • 2060
 • 2060
 • 4,8
 • Chiều cao ghế và bục
 • [H7 (mm)]
 • 1000
 • 1000
 • 1000
 • 4.11
 • 水平提升托盘1000×1200时的最小过道
 • [Ast (mm)]
 • 3195
 • 3295
 • 3325
 • 4.13
 • 垂直提升托盘800×1200时的最小过道
 • [Ast (mm)]
 • 3320
 • 3420
 • 3450
 • 4.14
 • 转弯半径
 • [Wa (mm)]
 • 1475
 • 1575
 • 1605
 • 4.19
 • 车长
 • [L1 (mm)]
 • 2765
 • 2865
 • 2895
 • 4.2
 • 最低起升位置的车辆高度
 • [H1 (mm)]
 • 2060
 • 2060
 • 2060
 • 4,4
 • 标配最大起升高度
 • [H3 (mm)]
 • 3000
 • 4,5
 • 架子在最高位置时的轿厢高度
 • [H4 (mm)]
 • 4058
 • 4058
 • 4058
 • 4.3
 • 自由举升高度
 • [H2 (mm)]
 • 120
 • 120
 • 120
 • 4.1
 • 前/后提升倾斜角度
 • [α / β (°)]
 • 6/6
 • 6/6
 • 6/6
 • 4.24.
 • 车宽
 • [B3 (mm)]
 • 1090
 • 1090
 • 1150

-性能参数

 • 5.1
 • 移动速度,满载/空载
 • [Km / h]
 • 14/11
 • 14/11
 • 14/11
 • 5.3
 • 低速,满载/空载
 • [m /s]
 • 0,44 / 0,435
 • 0,44 / 0,435
 • 0,44 / 0,435
 • 5,6
 • 牵引力 tối đa, 满载/空载
 • [N]
 • /
 • 5,7
 • 爬坡能力 满载/空载
 • [%]
 • 10,5 / 14,5
 • 10,5 / 14,5
 • 10,5 / 14,5
 • 5.10.
 • 汽车刹车
 • 液力/机械
 • 液力/机械
 • 液力/机械
 • 5.11
 • Phanh đỗ xe
 • 液力/机械
 • 液力/机械
 • 液力/机械

-Động cơ, đơn vị điện

 • 6.1
 • S2额定功率电机60分钟
 • [kw]
 • 4,5x2
 • 4,5x2
 • 4,5x2
 • 6.2
 • S3额定功率提升电机15%
 • [kw]
 • 11
 • 11
 • 11
 • 6.4
 • 电池额定电压/容量K5
 • [V / Ah]
 • 48V / 400Ah
 • 48V / 400Ah
 • 48V / 400Ah

-转向机构 / nâng

 • 8.1
 • 转向机构
 • 交流
 • 交流
 • 交流

-内燃机

 • 7,9
 • 前进/后退号码
 • 1/1
 • 1/1
 • 1/1

-Thông số khác

 • 10,5
 • 驱动类型
 • 液力/机械
 • 液力/机械
 • 液力/机械

下载资料

Mẫu Tham Số:

Click to download

操作视频