star

EPT20-RASH

2.0吨电动搬运车 S为电子转向,H为高速版

产品卖点
 • 高强度长距离搬运工作的理想选择;
 • 驱动轮压自动补偿,操纵舒适、运行平稳;
 • 双路监控电子转向,运行更安全,操纵更轻便;
 • 可靠性高,深受客户欢迎;
Số lượng:
- +

Liên hệ chúng tôi đề nhận KM tới 30tr

获取折扣码

Product Description

 

 

 

 

 

 

标准参数

-特点

 • 1.1
 • 品牌
 • 中力
 • 1.2
 • Model
 • EPT20-RASH
 • 1.3
 • 引擎类型
 • 电动
 • 1,4
 • 操作类型
 • 站驾式
 • 1,5
 • 承载能力
 • [Q (kg)]
 • 2000
 • 1.6
 • 注意负载
 • [c (mm)]
 • 600
 • 883/946
 • 1.9
 • 轴距
 • [y (mm)]
 • 1418 (1438)
 • 1.8
 • 注意负载 lớn nhất
 • [x (mm)]
 • 916/982 (937/1003)

-机重

 • 2.1
 • 自重(含电瓶)
 • [Kg]
 • 670

-轮胎,底盘

 • 3,1
 • 轮胎类型,方向舵/承重(驱动轮)
 • Polyurethane / polyurethane
 • 3.2
 • 方向盘尺寸(直径×宽度)
 • Ф230x75
 • 3,3
 • 装载轮尺寸(直径x宽度)
 • Ф85x70 / Ф83x115
 • 3.4
 • 摆轮尺寸(直径×宽度)
 • 30130x55

-尺寸

 • 4,15
 • 脸部高度在最低位置升高
 • [H13 (mm)]
 • 85
 • 4.4
 • 车长 [L1(mm)]
 • [L2 (mm)]
 • 1632
 • 4.6
 • 整体宽度
 • [s / e / l (mm)]
 • 560 (685)
 • 4.7
 • 尺寸 叉车
 • [s / e / l (mm)]
 • 50/150/1150
 • 4,7
 • 车顶高度(机舱)
 • [H6 (mm)]
 • 560 (685)
 • 4,9
 • 最低/最高车把位置处的高度
 • [H14 (mm)]
 • 1150/1470
 • 4.19
 • 车长
 • [L1 (mm)]
 • 1860 (1930)
 • 4,21
 • 整体宽度
 • [B1 / b2 (mm)]
 • 710
 • 4,35
 • 转弯半径
 • [Chờ (mm)]
 • 1700
 • 4,22
 • 尺寸 叉车
 • [s / e / l (mm)]
 • 55/170/1150 (1220)
 • 4.20
 • 长度考虑到升降机的垂直面
 • [L2 (mm)]
 • 710
 • 4,25
 • 提升宽度根据外缘计算
 • [B5 (mm)]
 • 540/600/685
 • 4.34.1
 • 水平提升托盘1000×1200时的最小过道
 • [Ast (mm)]
 • 1984
 • 4.34.2
 • 垂直提升托盘800×1200时的最小过道
 • [Ast (mm)]
 • 2184

-性能参数

 • 5.1
 • 移动速度,满载/空载
 • [Km / h]
 • 5,5 / 6
 • 0,022 / 0,025
 • 5.3
 • 低速,满载/空载
 • [m /s]
 • 0,067 / 0,054
 • 5,8
 • 最大斜率,满载/空载
 • [%]
 • 8/16
 • Điện từ
 • 5.10.
 • 汽车刹车
 • 电磁

-Động cơ, đơn vị điện

 • 6.1
 • S2额定功率电机60分钟
 • [kw]
 • 1,5
 • 6.2
 • S3额定功率提升电机15%
 • [kw]
 • 2.2
 • 6.4
 • 电池额定电压/容量K5
 • [V / Ah]
 • 24 V / 210Ah

-转向机构 / nâng

 • 8.1
 • 转向机构
 • AC

-Thông số khác

 • 10,5
 • 驱动类型
 • 电子
 • 10,7
 • 噪音水平
 • [dB (A)]
 • 74

下载资料

Mẫ tham số:

Click to download

Mẫu danh mục: MPNT_Global-GAP_31.08.2016

Click to download

操作视频