Xin chào bạn đến với Xe nâng Trường Phát!

banner

Xe nâng kho lạnh – Xe nâng điện EP-Zhongli

冷库专用电动叉车

Xe nâng điện của kho lạnh là tình huống lưu trữ đặc biệt và nghiêm ngặt nhất trong môi trường xử lý. Nó không chỉ đáp ứng hầu hết tất cả các yêu cầu lưu trữ của kho nhiệt độ thông thường, bao gồm các hoạt động lưu trữ, lưu trữ và phân loại. Đồng thời, nó phải đối mặt với một thử nghiệm lớn hơn:

0915902554

Đăng nhập

Đăng ký