star

CPC(Q)D30/35T8

3.0/3.5吨内燃叉车

Số lượng:
- +

Liên hệ chúng tôi đề nhận KM tới 30tr

获取折扣码

标准参数

-特点

 • 1.1
 • 品牌
 • 中力
 • 中力
 • 中力
 • 中力
 • 中力
 • 中力
 • 中力
 • 1.2
 • Model
 • CPCD30T8-4D27
 • CPQD35T8-GK25
 • CPCD30T8-S4S
 • CPQD30T8-GK25
 • CPCD35T8-S4S
 • CPCD35T8-4D30
 • CPCD30T8-C240
 • 1.3
 • 引擎类型
 • 柴油
 • 汽油
 • 柴油
 • 汽油
 • 柴油
 • 柴油
 • 柴油
 • 1,5
 • 承载能力
 • [Q (kg)]
 • 3000
 • 3500
 • 3000
 • 3000
 • 3500
 • 3500
 • 3000
 • 1.6
 • 注意负载
 • [c (mm)]
 • 500
 • 500
 • 500
 • 500
 • 500
 • 500
 • 500
 • 1.9
 • 轴距
 • [y (mm)]
 • 1700
 • 1760
 • 1700
 • 1700
 • 1760
 • 1760
 • 1700
 • 1.8.
 • 前轮中心至举升
 • [x (mm)]
 • 480
 • 486
 • 480
 • 480
 • 486
 • 486
 • 480
 • 1.8 ..
 • 将后轮居中
 • [M (mm)]
 • 590
 • 590
 • 590
 • 590
 • 590
 • 590
 • 590

-机重

 • 2.1
 • 自重(含电瓶)
 • [Kg]
 • 4450
 • 4700
 • 4450
 • 4450
 • 4700
 • 4700
 • 4450

-轮胎,底盘

 • 3.2
 • 方向盘尺寸(直径×宽度)
 • 6,50-10-10PR
 • 6,50-10-10PR
 • 6,50-10-10PR
 • 6,50-10-10PR
 • 6,50-10-10PR
 • 6,50-10-10PR
 • 6,50-10-10PR
 • 3,3
 • 装载轮尺寸(直径x宽度)
 • 28 × 9-15-12PR
 • 28 × 9-15-12PR
 • 28 × 9-15-12PR
 • 28 × 9-15-12PR
 • 28 × 9-15-12PR
 • 28 × 9-15-12PR
 • 28 × 9-15-12PR

-尺寸

 • 4,7
 • 车顶高度(机舱)
 • [H6 (mm)]
 • 2180
 • 2180
 • 2180
 • 2180
 • 2180
 • 2180
 • 2180
 • 4,21
 • 整体宽度
 • [B1 / b2 (mm)]
 • 1200
 • 1200
 • 1200
 • 1200
 • 1200
 • 1200
 • 1200
 • 4,35
 • 转弯半径
 • [Chờ (mm)]
 • 2450
 • 2510
 • 2450
 • 2450
 • 2510
 • 2510
 • 2450
 • 4.2
 • 最低起升位置的车辆高度
 • [H1 (mm)]
 • 2070
 • 2070
 • 2070
 • 2070
 • 2070
 • 2070
 • 2070
 • 4,4
 • 标配最大起升高度
 • [H3 (mm)]
 • 3000
 • 4,5
 • 架子在最高位置时的轿厢高度
 • [H4 (mm)]
 • 4210
 • 4210
 • 4210
 • 4210
 • 4210
 • 4210
 • 4210
 • 4,22
 • 尺寸 叉车
 • [s / e / l (mm)]
 • 45/125/1070
 • 50/125/1070
 • 45/125/1070
 • 45/125/1070
 • 50/125/1070
 • 50/125/1070
 • 45/125/1070
 • 4.3
 • 自由举升高度
 • [H2 (mm)]
 • 120
 • 120
 • 120
 • 120
 • 120
 • 120
 • 120
 • 4.1
 • 前/后提升倾斜角度
 • [α / β (°)]
 • 6 /12
 • 6 /12
 • 6 /12
 • 6 /12
 • 6 /12
 • 6 /12
 • 6 /12
 • 4.32.
 • 一楼至前轮中心
 • [M2 (mm)]
 • 175
 • 175
 • 175
 • 175
 • 175
 • 175
 • 175
 • 4,37
 • 车长 (不包括叉子)
 • [L7 (mm)]
 • 2762
 • 2822
 • 2762
 • 2762
 • 2822
 • 2822
 • 2762
 • 4.38
 • 过道宽度
 • [Ast (mm)]
 • 2950
 • 3010
 • 2950
 • 2950
 • 3010
 • 3010
 • 2950

-性能参数

 • 5.1
 • 移动速度,满载/空载
 • [Km / h]
 • (空载) 20
 • (空载) 20
 • (空载) 20
 • (空载) 20
 • (空载) 20
 • (空载) 20
 • (空载) 20
 • 5.3
 • 低速,满载/空载
 • [m /s]
 • (满载)0.4
 • (满载)0.4
 • (满载)0.4
 • (满载)0.4
 • (满载)0.4
 • (满载)0.4
 • (满载)0.4
 • 5,5
 • 牵引力, 满载/空载
 • [N]
 • (đầy tải) 21000
 • 21500
 • 21000
 • 21000
 • 21500
 • 21500
 • 21000
 • 5,7
 • 爬坡能力 满载/空载
 • [%]
 • 20
 • 20
 • 20
 • 20
 • 20
 • 20
 • 20

-Động cơ, đơn vị điện

 • 6.4
 • 电池额定电压/容量K5
 • [V / Ah]
 • 12/80

-内燃机

 • 7.1
 • Model
 • 4D27G31
 • GK25
 • S4S-DPEU2
 • GK25
 • S4S-DPEU2
 • 4D30G31
 • C240
 • 7.2
 • 额定功率/速度
 • [Kw / vòng / phút]
 • 36,8 / 2500
 • 37,4 / 2300
 • 35.3 / 2250
 • 37,4 / 2300
 • 35.3 / 2250
 • 36,8 / 2500
 • 34,5 / 2500
 • 7.3
 • 最大扭矩/速度
 • [Nm / vòng / phút]
 • 156/1700-1900
 • 176,5 / 1600
 • 177/1700
 • 176,5 / 1600
 • 177/1700
 • 174 / 1800-2000
 • 139/1800
 • 7.4
 • 气缸数
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 7.4.
 • 缸径×行程
 • [mm]
 • 90 × 105
 • 89 × 100
 • 94 × 120
 • 89 × 100
 • 94 × 120
 • 95 × 105
 • 86 × 102
 • 7,5
 • 缸容量
 • [Cc]
 • 2670
 • 7,8
 • 变速箱类型
 • 电子液力换挡
 • 电子液力换挡
 • 电子液力换挡
 • 电子液力换挡
 • 电子液力换挡
 • 电子液力换挡
 • 电子液力换挡
 • 7,9
 • 前进/后退号码
 • 1/1
 • 1/1
 • 1/1
 • 1/1
 • 1/1
 • 1/1
 • 1/1

下载资料

操作视频